tirsdag 8. februar 2011

Innledning til oppgave om informasjonskløft

For den som har, han skal få, og ha i overflod; men den som ikke har, han skal miste til og med det han har” lyder det i Matteusevangeliet, 25:29. Dette er noe som i mange sammenhenger kan brukes mot dagens samfunn. Goder og byrder er ulikt fordelt, under her havner flere kategorier sånn som inntekt, sosial status, mens også kunnskap og tilgang til informasjon. Vi vil alltid finne de i samfunnet “som vet” og de “som ikke vet”, mellom disse oppstår det informasjonskløfter. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) definerer begrepet slik:

“Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen”1

I denne oppgaven ønsker jeg å gå nærmere inn på hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløft. Jeg ønsker å sette lys på basismediene tv, radio og avis, men ønsker også å knytte inn internett.

3 kommentarer:

  1. Veldig fin innledning, du er flink til å dra inn innspill fra forskjellige parter.

    SvarSlett
  2. Veldig bra og fin innledning, fint bruk av sitater og bra problemstilling.

    SvarSlett
  3. Jeg liker denne innledningen. Starten flyter og setter det hele på plass. Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som danner basis for en mengde kommunikasjonstjenester.

    SvarSlett